RPP obniżyła znów stopy procentowe

 

Przed kilkunastu laty w naszym kraju powstała Rada Polityki Pieniężnej, której zadaniem jest badać sytuację na rynku finansowym i ustalanie stóp procentowych, tych podstawowych, na podstawie których banki udzielają pożyczek czy kredytów. Posiedzenie rady jest co miesiąc, liczy ona 10 członków, przy czym prezes Narodowego Banku Polskiego ma głos niejako podwójny. Ostatnio rada zebrała się w kwietniu i po raz kolejny obniżyła stopy procentowe – główna stopa procentowa, zwana inaczej referencyjna, została obniżona o 25 punktów bazowych, co w praktyce oznacza, że poziom obecnej stopy referencyjnej wynosi zaledwie 3 procent. Jest to historycznie niski wyniku, wielu analityków finansowych uważało, że Rada na razie nie zdecyduje się na taki ruch. Jednak stopy obniżono, bo – jak zapewnia Rada – jest to właściwy czas na obniżkę, z uwagi na fakt, że gospodarka nasza bardzo wyhamowuje, natomiast inflacja jest bardzo niska, na poziomie jednego procenta w takim przypadku obniżenie stóp procentowych powinno spowodować wzrost liczby branych kredytów.